Klachten/Suggesties

Klachten

De medewerkers van PS Slapen doen hun uiterste best om een zo goed mogelijke service te verlenen.

Vanzelfsprekend hechten we er veel waarde aan dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kunnen er gevoelens van onvrede ontstaan, het is belangrijk dat u dit kenbaar maakt. Jouw suggesties en opmerkingen geven ons de kans onze dienstverlening verder te verbeteren.

Je kunt jouw klacht, vraag of opmerking kenbaar maken via het e-mailadres [email protected]. om jouw e-mail adequaat te beantwoorden, vragen wij je om in deze mail aan te geven om welk product het gaat en wat het gebrek is. Tevens vragen wij je foto’s mee te sturen van het gebrek van het geleverde product. Dan hebben wij een duidelijk beeld en kunnen wij het probleem goed beoordelen en met een oplossing komen. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van jouw e-mail nemen wij contact met je op.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar PS Slapen bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Suggesties

De mening van onze klanten is voor ons van groot belang. Zonder tevreden klanten heeft PS Slapen geen bestaansrecht. Heb je tips voor ons om de website, de producten of de dienstverlening te verbeteren, laat het ons weten via de mail [email protected] of bel ons op 038-8200362.