Garantie & Retourneren

Garantie

PS Slapen verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

-tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.

- één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

- na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

Herroeping


PS Slapen hanteert een termijn van 14 dagen waarbinnen u de koop kan ontbinden. Na de 14 dagen voor de herroeping heeft u nog 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren.

Wilt u hiervan gebruik maken neem dan contact met ons op. 

Retourneren


Indien u één of meerdere bestelde producten wenst te retourneren verzoeken wij u vriendelijk een mail te sturen naar [email protected] met daarin aangeduid de producten en de aantallen die je wenst te retourneren. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

De voorwaarden voor retourzending zijn als volgt:

a. het product is geheel compleet en in de originele staat.

b. het product is ongebruikt.

c. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen.

d. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en eventuele meegeleverde accessoires.

 

Adres voor retourneringen
PS Slapen
Punterweg 3d
8042 PB Zwolle

Creditering


De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Zie ook artikel 6 t/m 10 van onze Algemene Voorwaarden.